ข่าวสารภาควิชา

8 May 2017

ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง ๑๐-๑๑๑ อาคาร ๑๐) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศาลินา วงษ์ไทย เป็นวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๗, ๑๘๔๔๗

Print

Number of views (261)      Comments (0)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x