ข่าวสารภาควิชา

13 Jul 2017

โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี

6

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดี เข้าร่วม "โครงการ “BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. พิธีเปิด ณ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีดำ มศว และกางเกงผ้า เพื่อความคล่องตัวในการทำกิจกรรม

Print

Number of views (128)      Comments (0)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x