en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 Nov 2018

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัครเป็น กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก และใช้สิทธิืเลือกตั้งฯ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัครเป็น "กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก" โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          ขอเชิญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  "ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก" ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 

          ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้ลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันที่มีการเลือกตั้งฯ ให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18445

Print

Number of views (9697)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015