en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 Jul 2020

โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 10:30 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

         ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/kjUxR ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2563 หรือทางฟอร์มด้านล่าง โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์การประชุมฯ ทางอีเมลหลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (7567)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015