en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 Oct 2020

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ พร้อมด้วย ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา และนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร (นิสิตเรียนดี, นิสิตสร้างชื่อเสียง, นิสิตบำเพ็ญประโยชน์ (สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562) เข้าร่วม “โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.20 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ
          - รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร : นิสิตเรียนดี 3 อันดับแรกของสาขาวิชา / นิสิตสร้างชื่อเสียง / นิสิตบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2563


**ประกาศ ขยายเวลาการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (สำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรฯ) โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งรูปถ่ายสำหรับจัดทำบอร์ดเชิดชูเกียรติ ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLdrRd-Q8FmD3JJE3SbSNuDwlg0Zc51Q2Deu-yXt45n9gcOA/viewform ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.


หมายเหตุ :
1. โครงการนี้จัดตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 NEW NORMAL
2. เริ่มลงทะเบียนสำหรับตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชาและผู้ได้รับเกียรติบัตรฯ เวลา 13.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (5284)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015