en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 Jul 2021

ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือบุคลากรที่ได้ประสบภัยพิบัติ (ไฟไหม้สถานที่พักอาศัย)

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งจากนางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ว่าได้ประสบเหตุไฟไหม้สถานที่พักอาศัยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้สถานที่พักอาศัยเกิดความเสียหาย นั้น

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือบุคลากรรายดังกล่าว สามารถร่วมให้ความช่วยเหลือได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่บัญชี 409-334055-2 ชื่อบัญชี นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ หากประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถนำสิ่งของมาให้ไว้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

Print

Number of views (4195)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015