ข่าวประชาสัมพันธ์

14 Aug 2021

[ด่วนที่สุด] การส่งข้อมูลเพื่อสมัครรับทุน วช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดถึง 16 ส.ค.64)

          ตามที่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะหมดระยะการรับสมัครในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  รายละเอียด ดังภาพนี้ 

(รูปขนาดเต็ม : คลิก)

          เนื่องด้วยการส่งข้อเสนอโครงการต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการพิจารณารับรองการส่งข้อเสนอโครงการให้ 

          ในการนี้หน่วยบริหารงานวิจัยจึงใคร่ขอให้คณาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย กดส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS  และกด export เอกสารที่มีรหัสโครงการที่ท่านสมัครจากระบบฯ และ ส่งไฟล์ PDF มายังที่อยู่อีเมล noppawan@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อที่หน่วยบริหารวิจัย จะประสานงานกับทางสถาบันยุทธศาสตร์ กดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการของท่านต่อไป

          อนึ่งนั้น ขอให้คณาจารย์ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 18.00 น. และต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาด เช่น ระบบการรับสมัครขัดข้อง เนื่องจากมีคณาจารย์นักวิจัย จากทั่วประเทศเข้าใช้ระบบในช่วงเวลาเดียวกัน คณาจารย์อาจต้องเผื่อเวลาการกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: หน่วยบริหารงานวิจัย noppawan@g.swu.ac.th

Print

Number of views (2950)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015