en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 Sep 2021

แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ดร.ทวิช  มณีพนา” ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ และ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ในโอกาสได้รับ “รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ” โดยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สร้างสรรค์เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จาก สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

 

Print

Number of views (2800)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015