ข่าวประชาสัมพันธ์

24 Feb 2022

โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์

Author: Montawan  /  Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)  /  Rate this article:
No rating

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ ให้กับคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนและคุณครูมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา สามารถนามาปรับใช้ให้ในการเรียนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพต่อไป

          โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายและคุณครู ดังนี้

          กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
          1. กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π
          2. ท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน
          3. ทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6
          4. แสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์
          5. นักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต
          6. เรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม
          7. เยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19

          กิจกรรมสำหรับคุณครู
          1. Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion
          2. สอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science)

          โดยกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนและคุณครูมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ให้ในการเรียนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพต่อไป

          ทั้งนี้ สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ : ภาพกิจกรรม

Print

Number of views (324)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015