ข่าวประชาสัมพันธ์

1 Mar 2022

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดส่งผลงาน (บทคัดย่อและคลิป VDO) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

          - กำหนดการ
          - เข้าร่วม OpenChat

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษาสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429 อีเมล chanachai@g.swu.ac.th

Link แบบฟอร์มและเอกสารดาวน์โหลด

Link แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2565) 1 กลุ่มลงทะเบียนแค่ 1 ครั้งเท่านั้น
- ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้ว 

หมายเหตุ : หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกเข้ามาซ้ำ แจ้งขอแก้ไขข้อมูลมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

บทคัดย่อ (เริ่มส่งได้ตั้งแต่ 17 มีนาคม - 17 เมษายน 2565)

 แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อ (ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 17 เมษายน 2565)
- ตรวจสอบการส่งบทคัดย่อ

หมายเหตุ : หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกเข้ามาซ้ำ แจ้งขอแก้ไขข้อมูลมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

- รายละเอียดรูปแบบบทคัดย่อ : 
- การเตรียมบทคัดย่อ : 
- ตัวอย่างบทคัดย่อ : 
- Template สำหรับกลุ่มที่ผู้ร่วมงานมี 1 หน่วยงาน :  (word) /  (pdf)
- Template สำหรับกลุ่มที่ผู้ร่วมงานมีมากกว่า 1 หน่วยงาน :  (word) /  (pdf)

video (เริ่มส่งได้ตั้งแต่ 17 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 ก่อน 12.00 น.) 

 แบบฟอร์มส่ง link video (ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 ก่อน 12.00 น.) 
- ตรวจสอบการส่ง link video

โดยให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ Powerpoint ขนาดมาตรฐาน (34 x 19 ซม.) เพียง 1 หน้าเท่านั้น พร้อมอัดคลิป VDO อธิบายผลงานด้วยภาษาอังกฤษอธิบายโครงงานให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ ความยาวคลิปไม่เกิน 3-5 นาที 

ตัวอย่างการนำเสนอ 
- https://www.youtube.com/watch?v=Q-0os7z7aJ4
- https://www.youtube.com/watch?v=d8lUucQ9GGc
- https://www.youtube.com/watch?v=gCdx0Iy56MI&list=PLhUV8oSJQy_xCba_Chk0OcUAVCDAAYXCR&index=11

Print

Number of views (3568)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015