ข่าวประชาสัมพันธ์

20 May 2022

*ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม* โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2

กำหนดการ

- 08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (โดยสามารถดูพิธีเปิดผ่านทาง FB Live : link)
- 08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดโครงการฯ โดย ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
- 09.00 – 12.00 น.    อบรมโครงการฯ โดยแยกห้องตามกลุ่มย่อย (ดูรายละเอียดผ่านทาง Openchat ของแต่ละกลุ่ม)
- 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 – 16.00 น.    อบรมโครงการฯ โดยแยกห้องตามกลุ่มย่อย (ต่อ)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรรม

ดูประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ทาง link นี้


ภาพ background สำหรับใช้ประกอบการอบรม

- สำหรับนักเรียน/คุณครู
- สำหรับวิทยากร

ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ

- ตัวอย่าง

แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมิน


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “ค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 8:30-16:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

          ภายในงานจะพบกับกิจกรรมสนุก ๆ และได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย ทั้งกิจกรรมสำหรับคุณครู และกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย โดยสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ : รายละเอียดและจำนวนรับของแต่ละกิจกรรม

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนที่นั่ง (ในแต่ละกิจกรรม) จะเต็ม

          - ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบได้ประกาศนียบัตรเก๋ ๆ  (ประกาศนียบัตรแบบ online หรือแบบ NFT)

หมายเหตุ

1. ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่เปิดรับในแต่ละหัวข้ออบรม
2.*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร (แบบ online หรือแบบ NFT) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 6 ชั่วโมงและทำแบบประเมินภายในเวลาที่กำหนดไว้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : email montawan@g.swu.ac.th / chantri@g.swu.ac.th หรือทาง fb messenger : https://th-th.facebook.com/sciswu/

          ลงทะเบียน : ผ่านทาง QR Code   หรือทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

          โดยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : รายละเอียดและจำนวนรับของแต่ละกิจกรรม

 

Print

Number of views (1503)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015