en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 Jan 2023

ประกาศทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

          ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานปลัด อว.) ได้เปิดรับสมัครนิสิต (ชาย) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพี่อรับ “ ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

          โดยนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ภาควิชา (โดยภาควิชาดำเนินการคัดเลือก) และส่งรายชื่อกลับมาที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิต จำนวน 1 คน ส่งไปยัง “ส่วนกิจการนิสิต มศว” เพื่อรวบรวมใบสมัครส่งไปยัง สำนักงานปลัด อว. ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

          - ประกาศรับสมัครทุน
          - ใบสมัครขอรับทุน

Print

Number of views (2694)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015