en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 Mar 2023

โครงการ SCI Alumni Talk & Share ครั้งที่ 2

          ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับฟังการบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด แนวทาง ในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง/CEO ของบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการแต่ละด้าน “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3LxZSX6 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566

           กำหนดการ

          โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้แก่

️          คุณกำธร  โอวาทนุพัฒน์  ตำแหน่ง CSO-Innovation Management
          บริษัท เอสซีจี แพกเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - SCGP
          (ศิษย์เก่า สาขาวิชา วท.บ. เคมี)
          บรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : การทำงานในองค์กรมหาชน”

          และ

          คุณเบญจพร  ถีระรักษ์  ตำแหน่ง Director, Head of Client Advisory, Bluebik Group Public Company Limited
          (ศิษย์เก่า สาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)
          บรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : How to succeed in digital age complex solution sales?”

 

           เนื้อหาการบรรยาย :

           ภาวะความต้องการของตลาดแรงงานในสายวิชาชีพในปัจจุบัน

️           ปริมาณบริษัท/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพในตลาดแรงงาน

          ️ ภาพรวมจำนวนบัณฑิตในสายวิชาชีพที่ต้องการ ในปัจจุบัน-อนาคต (5-10 ปี)

                   - ตำแหน่งต่างๆในสายวิชาชีพที่ต้องการ

                   - อัตราค่าตอบแทน

           ️ แนะแนวองค์ประกอบความรู้ที่จำเป็น

           ️ ทักษะความรู้เสริมต่างๆที่ควรมีในสายวิชาชีพ

           ️ แนวคิดเพื่อการเติบโตทางวิชาชีพ/Career Path

                     - ช่องทางการเติบโต

           ️ ประสบการณ์ของผู้บริหาร/ผู้ก่อตั้งบริษัท

           ฯลฯ

 

------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (905)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015