en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 Apr 2023

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อให้ทีมนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ได้เกิดการบูรณาการงานวิจัยระหว่างศาสตร์ รวมถึงการได้ต่อยอดงานวิจัยอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือการถูกนำผลงานวิจัยใช้ประโยขน์ในวงกว้าง หรือการเผยแพร่ผลงานระดับสากล ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรในคณะฯได้เป็นที่รู้จัก และสามารถแสดงศักยภาพของนักวิจัยเชิงประจักษ์ได้เด่นชัดในมุมมองของหน่วยงานภายนอก จึงมีความประสงค์ในการสนับสนุนการทำวิจัยให้กับทีมวิจัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านงานวิจัย อุปกรณ์ และทีมวิจัย ให้ได้รับทุนสนับสนุนในการทำกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit

          ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427 (noppawan@g.swu.ac.th)

Print

Number of views (1143)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015