en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 Aug 2023

โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน

         ขอเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน” รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความเป็นเลิศในด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)”  โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล (UKPSF, Fellow) อาจารย์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-815 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         ทั้งนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3D38hMo

หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงห้องจัดโครงการฯ จากเดิม ห้อง 19-903 เปลี่ยนเป็น “ห้อง 19-815”

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18429 อีเมล์ chanachai@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1709)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015