en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 Jul 2023

อาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ” ในหัวข้อ Best e-Learning Award for Early Childhood (รางวัลสุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

          ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวฐิตาภา อำไพพิศ และนางสาวณัฐปวีณ์  พวงแก้ว ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในหัวข้อ Best e-Learning Award for Early Childhood (รางวัลสุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จากผลงาน เรื่อง  “METAL DEMON CONQUERORGAME (เกมผู้พิชิตปีศาจโลหะ)”

          ในการประกวด “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Contest for Learning Contest 2023” โดยได้รับโล่รางวัลจาก “คุณธัญดา นันทพันธุ์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย” ในงานดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2023 หรือ BIDC 2023” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ True 5G Pro Hub ชั้น 4 Siam Discovery กรุงเทพฯ

          โดยปีนี้การจัดงาน BIDC ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในการเป็นเทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย จากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมทั้ง 5 สมาคม และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความพร้อมภาคอุตสาหกรรมฯ ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในเวทีระดับสากลต่อไป

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (1351)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015