ข่าวประชาสัมพันธ์

4 Feb 2016

Sci Fair - Senior Project Presentation 2558

Author: Montawan  /  Categories: โครงการ  /  Rate this article:
No rating

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "Sci Fair - Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

สมัครเข้าร่วมโครงการ

          โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนและแจ้งชื่อโครงงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559

 สมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งชื่อโครงงาน ปิดรับสมัคร

          หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้นิสิตรอเช็กรหัสประจำกลุ่มของตัวเองที่ : https://goo.gl/GOkIXE เพื่อนำไปใช้ในการส่ง Abstract


ส่ง Abstract

★ ส่ง Abstract (ส่งเฉพาะ Abstract ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2559

                             ไฟล์ Abstract ให้ยึดตาม Template นี้ : รายละเอียดคำอธิบาย Template (ไฟล์ PDF) / Template (ไฟล์ Word ที่สามารถนำไปแก้ได้เลย)
                             ให้นิสิตอัพโหลดไฟล์ Abstract ของตัวเองใน Google Drive และนำเฉพาะ url ของไฟล์มาส่ง
                             อย่าลืม set ค่า permission ให้สามารถเปิดดูได้อย่างเดียว หรือ Anyone who has the link can view this file.
                             ตรวจสอบความถูกต้องของ Abstract : https://goo.gl/vpjTOV


 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435
 แก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้ว : montawan@g.swu.ac.th (พี่ตอง)

Print

Number of views (8523)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015