ข่าวประชาสัมพันธ์

19 Jan 2016

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

Author: Montawan  /  Categories: ทุนวิจัย, ทุนการศึกษา  /  Rate this article:
5.0

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          รัฐบาลออสเตรีย (ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย) มีความประสงค์มอบ "ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET" ให้แก่นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปเพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่
         1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant)
         2. ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Grant)
         3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Grant)
         4. ทุนดนตรี (Music Grant)

          โดยทุนประเภทที่ 1 - 3 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.grants.at ภายใน 15 มีนาคม 2559
          สำหรับทุนประเภทที่ 4 ผู้สนใจสามารถ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ “สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2559
         
 เอกสารแนบ (11 หน้า)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 02-610-5395 โทรสาร 02-354-5570

Print

Number of views (9233)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015