en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 Dec 2023

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ” ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 พร้อมร่วมลุ้นรางวัล “ของขอบคุณ” จากคณะผู้บริหาร

          - กำหนดการ
 

หมายเหตุ : 

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมฯ พร้อมร่วมสนุกกิจกรรมสอยดาว โดยสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายหลังการประชุมฯ
2. กิจกรรมลุ้นจับรางวัล “ของขอบคุณ” จากคณะผู้บริหาร ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ ณ บริเวณจัดงานในขณะที่ประกาศรางวัลเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

Print

Number of views (814)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015