en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 Dec 2023

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)

          โดยคณาจารย์ที่ประสงค์สมัครฯ สามารถสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารได้ที่ระบบ URMS ( https://urms.swu.ac.th ) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภททุน เอกสารที่ต้องใช้
1. ประเภททุนริเริ่มนักวิจัย
  • ประกาศการการสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567)
  • เอกสารแบบข้อเสนอโครงการ (แบบ SCI-SWU-01-67_VRU)
  • เอกสารหนังสือขอรับสมัครทุน
  • เอกสารแนบประกอบการขอรับทุน

        ดาวน์โหลดเอกสารประเภทที่ 1.zip

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (1237)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015