en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 Feb 2024

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)

          ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์) 

          - 19-401
          - 19-403
          - 19-601
          - 19-701
          - 19-813
          - 19-814
          - 19-815

หมายเหตุ : ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ https://youtu.be/wms0HiTpMPY

ทั้งนี้กรณีที่นิสิตคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบให้แจ้งมาที่งานบริการการศึกษาโดยด่วนที่อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th และขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาสอบ 15 นาที เนื่องจากถ้าปิดประตูห้องสอบแล้วไม่สามารถให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (1749)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015