ข่าวประชาสัมพันธ์

18 May 2016

กำหนดการ การรายงานตัว การฝึกซ้อมย่อย และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ คณาจารย์ และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557"
         โดยมีกำหนด การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (*บัณฑิตรายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19)

หมายเหตุ
1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 4,5,6 มิ.ย.59) มิฉะนั้นจะไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 8 มิ.ย.59
2. การฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย.59) บัณฑิตจะต้องนำชุดครุยมาเพื่อถ่ายภาพหมู่ด้วย


การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://commencement.swu.ac.th/schedule.php

Print

Number of views (10549)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015