ข่าวประชาสัมพันธ์

5 Oct 2014

รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  /  Rate this article:
No rating

( ชี้ที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ )

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ได้แก่ นางสาวรินรดา ศรีพธูราษฎร์ นางสาววลีรัตน์ บวรจตุวิช และนางสาวอัญญารัตน์ ขัดเชิง ในโอกาสได้รับ "รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี"

          จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ ผลงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อผลิตเครื่องประดับเทียม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พินิจค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

         

          ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่ได้เข้ารอบ
4 ทีมสุดท้าย สำหรับงานประกวดโครงการ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) THAILAND INOVATION AWARD 2014 (TIA)  

          ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส รานครินทร์  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอผลงานเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อผลิตเครื่องประดับเทียม (Feasibility study of the utilization of sugarcane bagasse cellulose for producing costume jewelry)”

          ซึ่งเป็นผลงานของ นางสาวรินรดา  ศรีพธูราษฎร์   นางสาววลีรัตน์  บวรจตุวิช  นางสาวอัญญารัตน์  ขัดเชิง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องส่งแผนธุรกิจไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 และ ประกาศผลการประกวดในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2557

 

   

 


Print

Number of views (5803)      Comments (0)

Tags: 2557
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015