ข่าวประชาสัมพันธ์

22 Jan 2015

Colony Games 11th

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  /  Rate this article:
No rating
 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Colony Games ครั้งที่ 11 จัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 9-11 มกราคม 2558 ร่วมกับนิสิต/นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาจาก 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ม. เกษตรฯบางเขน, ม. เกษตรฯกำแพงแสน, มศว, สถาบันพระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, สถาบันพระจอมเกล้าฯ บางมด, ม. บูรพา, ม. พะเยา, ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม. ขอนแก่น, ม. นเรศวร, ม. ราชมงคลธัญบุรี, ม. ศิลปากร , ม. อุบลราชธานี, ม. มหาสารคาม
         การแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬา  การแข่งขันวิชาการ และการแข่งขันการเชียร์ 
         ผลการแข่งขัน นิสิตสาขาจุลชีววิทยา มศว ได้รับถ้วยแกรนด์ เนื่องจากมีคะแนนรวมสูงสุดจากทุกการแข่งขัน

 
Print

Number of views (5619)      Comments (0)

Tags: 2557
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015