en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 Aug 2015

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (วช.) ระดับดี ชุดตรวจ duplex LAMP test

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ธนะ ผาสุกทัช นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน : ชุดตรวจ duplex LAMP test สำหรับตรวจ Vibrio vulnificus และ V.parahaemolyticus พร้อมกัน โดยได้รับรางวัลระดับดี

          โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : รางวัลระดับชาติจากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2558

Print

Number of views (6869)      Comments (0)

Tags: 2557
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015