ข่าวประชาสัมพันธ์

13 Jul 2016

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Author: Montawan  /  Categories: โครงการ, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559" ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.45 - 15.00 น. ณ ห้อง 19-402 และ 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฯ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 (กำหนดการ)


แบบประเมินโครงการ

- วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาคณิตศาสตร์) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาภาษาอังกฤษ) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาฟิสิกส์) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาชีววิทยา) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาเคมี) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาฟิสิกส์) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาชีววิทยา) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาเคมี) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาภาษาอังกฤษ) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาคณิตศาสตร์) / สถิติผลการประเมิน


ผู้ดำเนินโครงการ : ฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print

Number of views (7565)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015