ข่าวประชาสัมพันธ์

28 Sep 2016

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์มอบ “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559” จำนวน 250 ทุน ทุนละ 30,000 บาท แก่นิสิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความประพฤติดี เรียนดี (คะแนนสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป) และขาดแคลนทุนทรัพย์

          โดยนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด และนำส่ง “ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (5574)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015