ข่าวประชาสัมพันธ์

13 Dec 2016

ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2560

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating

          รัฐบาลออสเตรีย รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุน “Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2560” สำหรับไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษา ประเทศออสเตรีย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก)
2. Ph.D. Grant (ทึุนปริญญาเอก)
3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาเอก)
4. Music Grant (ทุนดนตรี)

           ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.grants.at และ www.asea-uninet.org/emg โดยรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ภายใน 31 มีนาคม 2560

ผู้ส่งข่าว : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
โทร. 02-260-1012 โทรภายใน 12347, 15642

Print

Number of views (6801)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015