ข่าวประชาสัมพันธ์

10 Jan 2017

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ" การแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : บัวน้ำเงินเกมส์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ขำเจิม นางสาวภัทรวดี พยัคฆชัยวรกุล และนางสาวภารวี ศรีใส ตัวแทนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ" การแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : บัวน้ำเงินเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          นอกจากนี้ตัวแทนนิสิตในหลักสูตร ฯ อีกหลายทีมยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลทีมชาย, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลทีมหญิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันขบวนพาเหรดอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18433

Print

Number of views (4410)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015