ข่าวประชาสัมพันธ์

16 Jan 2017

โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ 
          1. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง "การใช้้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์" 
          2. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1W สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนด้วยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy)
          3. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ด้วยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy 

          ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  เวลา 12.45 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (*ขอเปลี่ยนแปลงห้อง จากห้อง 19-903 เป็นห้อง 19-403 เนื่องจากเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 100 คน)

         ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับของว่างได้ที่ http://train.swu.ac.th/swu/training/ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (5443)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015