ข่าวประชาสัมพันธ์

24 Feb 2017

รับสมัครเยาวชน หรือนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเยาวชน หรือนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)” โดยแบ่งประเภทผลงานเป็น 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านนันทนาการ 3) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน 6) ด้านการต่อต้านยาเสพติด 7) ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 8) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 9) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 10) ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 11) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
          ทั้งนี้ นิสิตที่มีประสงค์สมัครรับรางวัลดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/thai_japan หรือลิงค์ https://goo.gl/RAEqDs และส่งผลงานที่ “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ” (ห้อง 305 ชั้น 3B อาคาร 19) ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ หน่วยประชาสัมพันธ์

Print

Number of views (5664)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015