ข่าวประชาสัมพันธ์

24 Feb 2017

สสวท. รับสมัครนิสิต/บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็น นิสิตทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

[*หมดเขตการรับสมัคร]

          ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น “นิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560” โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560
          ข้อกำหนดเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สมัครควรทราบ ดังนี้
          1. ผู้ได้รับทุนต้องสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th/ (โดยมีค่าสมัครจำนวน 800 บาท)
          2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อรับทุนของ สสวท. ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

          หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th)

 

หมายเหตุ : ที่อยู่สำหรับส่งหลักฐานการสมัคร ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ประสานงาน : นางวนิดา ภาษีผล หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

Print

Number of views (5093)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015