ข่าวประชาสัมพันธ์

9 Mar 2017

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร" เรื่อง "การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด"

          บรรยายโดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. (บรรยายเวลา 9.00 - 11.00 น. และฝึกภาคปฏิบัติ "การใช้โปรแกรมช่วยตัดเกรด (Excell)" ช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น., 13.00 - 14.00 น.) ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ http://train.swu.ac.th จำนวนจำกัด 70 ท่าน บัดนี้ - 24 มีนาคมนี้ (กำหนดการ)

ไฟล์ประกอบการอบรม

  1. หลักการวัดและประเมินผล
  2. Syllabus มคอ.3 การประเมินผลการเรียนรู้
  3. CP212 All Scores Grade
  4. CP212 Midterm B01
  5. Analysis Scored Test

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416

Print

Number of views (4442)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015