en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 May 2017

[ปิดการรับสมัคร] ขยายเวลา การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของในการช่วยพัฒนาทักษะและปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิตผู้ที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในอนาคต จึงได้จัดโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 เพื่อตอบสนองและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยมีจุดประสงค์ในการทำให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้แนวทางการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ในสถาบันวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งบริษัทเอกชน โดยคาดหวังว่านิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแรงบันดาลใจและถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมขึ้น เพื่อในอนาคตนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสืบต่อไป

          - รายละเอียดเพิ่มเติมและคุณสมบัติของผู้สมัคร
          - สมัครเข้าร่วมโครงการ (ตั้งแต่วันนี้ - 18 มิ.ย. 60)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18432

 

 

 

Print

Number of views (7284)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015