en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ต.ค. 2017

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 2018 เรื่อง Active Learning and Neo-Simulation&Gaming : Sharing Wisdom (isaga2018.com)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วม

  • “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 2018 เรื่อง Active Learning and Neo-Simulation&Gaming : Sharing Wisdom (isaga2018.com)” ในวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561
  • “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim 2018 เรื่อง Sharing and Learning from games and simulations in Thailand 4.0” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  • “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การแบ่งปันและการเรียนรู้จากเกมและสถานการณ์จำลองในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ isaga2018.com

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธนบุรี โทร. 02-441-4401

Print

Number of views (6047)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015