en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 Oct 2017

ข่าวการลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการในการนำบุตรบุคลากร เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นเด็กเล็ก

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
3.3

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการ ใน “การนำบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว องครักษ์ ในชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563” (เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)

          ทั้งนี้บุคลากรสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (มศว ประสานมิตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น.

          - แบบแจ้งความจำนง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15661

Print

Number of views (4606)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015