en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 Oct 2017

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม มศว

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุและในปีนี้ได้จัดทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้แก่บุคลากร ในการนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจ ในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล จึงขอเชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับฟัง "การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม มศว"

          ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

หมายเหตุ : (*สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลชลประทาน บรรยายในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา

**สำหรับบุคลากร มศว องครักษ์ บรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
งานสวัสดิการบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล มศว 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15345, 15725

Print

Number of views (4632)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015