en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 Oct 2017

ขอให้บุคลากร มศว แจ้งความประสงค์ในการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

         ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังลิงค์ http://news.swu.ac.th/doc/5018127195.pdf

        ทั้งนี้ ขอให้บุคลากร มศว แจ้งความประสงค์ในการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ลิงค์ 

         - (กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) : http://bit.ly/hr_insurance01
         - (กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) : http://bit.ly/hr_insurance02

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล มศว 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15725, 15633,
02-260-3558

Print

Number of views (5135)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015