en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 Aug 2018

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561" ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         - กำหนดการ

ประกาศรายชื่อ

          1. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (*update: 17-9-61)
          2. รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี (3 อันดับแรกของสาขาวิชา/ชั้นปี)
          3. รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ (สโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2560) 
          4. รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรสร้างชื่อเสียง (นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลอะตอมเกมส์) 

--------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (7954)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015