ข่าวประชาสัมพันธ์

13 Sep 2018

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

Author: Puenisara Limnonthakul  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating

TED FUND Batch 3 กระทรวงวิทย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วค่ะ

🚩TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
http://www.tedfund.most.go.th/index.php/pr-news/news/47-tedfund-batch-3

🚩คุณสมับติผู้สมัคร
(1) นักศึกษา
(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี
(3) บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
(4) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีการพัฒนานวัตกรรมหรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย (มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมือ ในการบ่มเพาะธุรกิจ การทำกิจกรรมฝึกอบรม
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072 โทรสาร 0-2333-3765
www.tedfund.most.go.th, tedinfo@most.go.th
หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุน ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ก่อนวันที่ทำสัญญากับกองทุน)

🚩 ค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน
1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
2. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
3. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
4. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
6. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
7. ค่าพัฒนาศักยภาพ

🥉🥉สำหรับทีมที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด จะมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก TED Fund มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท / โครงการ

 

Print

Number of views (7818)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015