en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมถวายสักการะและไว้อาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ขอเชิญร่วมถวายสักการะและไว้อาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอเชิญร่วมถวายสักการะและไว้อาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 12.45 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

สามารถรับริบบิ้นสีดำ (ฟรี) ได้ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น. และในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

เลื่อนสอบกลางภาค รายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559
เลื่อนสอบกลางภาค รายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559

เลื่อนสอบกลางภาค รายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559

จากวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. [*การสอบรายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559 เสร็จสิ้นแล้ว]

การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Anderson Localization and New Perspectives
การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Anderson Localization and New Perspectives

การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Anderson Localization and New Perspectives

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว [*การสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว [*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

RSS
First112113114115117119120121Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015