en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 2 : การใช้ระบบ Moodle และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 2 : การใช้ระบบ Moodle และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 2 : การใช้ระบบ Moodle และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 : SCI Fair Senior Project Presentation 2021
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 : SCI Fair Senior Project Presentation 2021

โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 : SCI Fair Senior Project Presentation 2021

*update: ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 -12:00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (*ลิงก์ Zoom จะส่งให้ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร สมัครงาน และแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร สมัครงาน และแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร สมัครงาน และแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 1 : การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 1 : การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ

โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 1 : การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

RSS
First7891012141516Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015