en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ
สสวท. รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ

สสวท. รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนหลายอัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) เพื่อรับทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุนต่าง ๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ...

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559 ... [*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ  ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 ... [*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

RSS
First181182183184186188189190Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015