en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ขอเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ขอเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 15.00 น.  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://defund.onde.go.th

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2563 : SCI-FAIR Senior Project presentation 2020"

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2563 : SCI-FAIR Senior Project presentation 2020"

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 - 15.00 น. แบบออนไลน์ด้วย Google Meet

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเงินช่วยเหลือ ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเงินช่วยเหลือ ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเงินช่วยเหลือ ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19

RSS
First2223242527293031Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015