en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตทุนเรียนดี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตทุนเรียนดี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตทุนเรียนดี

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

RSS
First4243444547495051Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015