ข่าวสารภาควิชา

4 May 2017

ประกาศฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการกรอกแบบประเมิน ปค.003

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

ประกาศฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

          เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ขอให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทุกระดับ ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กรอกแบบประเมิน ปค.003 (แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) และ ปค.004 (แบบประเมินรายวิชา)

          โดยคลิกที่ลิงค์ http://supreme.swu.ac.th/register/index.php ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print

Number of views (184)      Comments (0)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x