en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)

สามารถสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารได้ที่ระบบ URMS ( https://urms.swu.ac.th ) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

สามารถสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารได้ที่ระบบ URMS ( https://urms.swu.ac.th ) ภายในวันที่ 29 มกราคม 2567

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567
ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

ภาควิชาสามารถส่งแบบเสนอชื่อนิสิต มายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2565
การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First34568101112Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015